logo-image
COVID-19 в Україні: зміни щодо проведення загальних зборів у 2020 році

30 березня 2020 р. Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)" (далі – Закон), яким до законодавчого поля України впроваджуються нові комплексні правила, спрямовані на мінімізацію негативного впливу поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) в Україні. Закон, серед іншого, вносить ряд актуальних змін до законодавства щодо діяльності акціонерних товариств (далі – АТ) та функціонування їх органів управління.

Зокрема, Закон встановлює для АТ тимчасовий порядок скликання та проведення загальних зборів акціонерів (далі – Збори) у 2020 році та впроваджує наступні пов'язані з цим правила.

  1. У 2020 році до АТ тимчасово не застосовуватимуться строки проведення річних Зборів, встановлені Законом України "Про акціонерні товариства" (далі – Закон про АТ). При цьому проведення Зборів у 2020 році у встановлені Законом про АТ строки під час дії карантину, впровадженого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) (далі – Карантин COVID-19), не вважатиметься порушенням Закону про АТ. Річні Збори за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені АТ у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення Карантину COVID-19.

  2. У разі, якщо в силу дії обмежувальних заходів у зв'язку із дією Карантину COVID-19 неможливим є проведення Зборів у порядку, встановленому Законом про АТ, Збори можуть бути проведені дистанційно в порядку та строки, які найближчим часом мають бути визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі  Комісія).

  3. Відповідно, Закон зобов'язує Комісію невідкладно розробити та затвердити тимчасовий порядок скликання та дистанційного проведення Зборів у зв’язку із здійсненням заходів щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). При цьому, такий порядок не підлягатиме державній реєстрації в Міністерстві юстиції України та набере чинності з дня його офіційного опублікування через оприлюднення на офіційному веб-сайті Комісії.

  4. У випадку завершення строку повноважень членів наглядових рад АТ у 2020 році, передбачено автоматичне продовження їх повноважень у повному обсязі до дати проведення Зборів в порядку згідно описаних вище нових правил.

  5. Внесено зміни до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", якими тимчасово виключається застосування у 2020 році встановлених законодавством строків розкриття річної інформації про емітента, зокрема АТ, за 2019 рік. Відтепер така річна інформація може бути розкрита емітентами цінних паперів до 30 квітня 2020 року, а після зазначеної дати розкривається протягом 5 робочих днів після проведення Зборів в порядку згідно описаних вище нових правил.

Окрім цього, Законом також внесено зміни до Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", відповідно до яких до товариств з обмеженою відповідальністю, які є емітентами цінних паперів, у 2020 році будуть застосовуватися правила проведення загальних зборів учасників, що є аналогічними відповідним правилам для Зборів АТ, описаним у п. 1 – 3 вище.

 

Для отримання додаткової інформації та обговорення юридичних питань, що виникають унаслідок поширення коронавірусу, будь ласка, звертайтеся до спеціальної команди експертів Астерс з питань COVID-19 за адресою covid19-response@asterslaw.com

Підписатися
Дякуємо за заявку
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти