logo-image

Våre tjenester for privatklienter omfatter bistand innenfor:

 

 • straffetterforskning, ved politiarrest, eller annen omgang med rettshåndhevelsesapparatet;
 • innreise- og innvandringsspørsmål, derunder ved ankomst til Borispol internasjonal lufthavn;
 • familierett, og særlig adopsjonsrelaterte spørsmål;
 • arverett og formuestrukturering;
 • hverdagslige juridiske spørsmål innenfor fast eiendom, arbeidsrett, etc.
International Desks

Velkommen til Asters’ Nordisk Desk!

Våre jurister står klare til å hjelpe din bedrift med sin etablering eller virksomhet i Ukraina. Vi tilbyr bistand på skandinavisk språk, adaptert til din forretningskultur, og med forståelse og kjennskap til rettssystemet i de Nordiske landene. Vår rolle er innhente ekspertise fra Asters’ bransjeledende advokater på tvers av praksisområder og tilpasse tjenestene våre til nordisk forretningspraksis.

Det ukrainske markedet har sett en betydelig tilstrømning av internasjonal handel og investering de siste årene, særlig fra Vest-Europa, og Asters har vært i forkant med å veilede utenlandske aktører inn i den ukrainske økonomien, noe som gjenspeiles i vår nærmest utelukkende internasjonale klientportefølje. Vi har en utadvendt og fremtidsrettet bedriftskultur og er stolte av å være det Ukrainske advokatfirmaet med mest tydelig internasjonal rekkevidde, med kontorer i EU, Storbritannia og USA, og en rekke jurister som er utdannet eller kvalifisert i vestlige land.

Vi tror på tillit i forretningsforhold. I klientarbeidet vårt og i det ukrainske samfunnet rundt oss, vi står for en moderne og åpen økonomi basert på rettsstaten og fri for korrupsjon. Vi strekker oss hver dag for å forsikre at våre klienter har en tilstedeværelse i Ukraina som er sømløst integrert med deres øvrige virksomhet internasjonalt. Fordi vi deler ikke bare et språk, men også fellesverdier.

Asters er det største advokatfirmaet i Ukraina med over 150 jurister. Vi er konsekvent anerkjent som markedsleder i alle praksisområder i Chambers, Legal500 og andre rangeringer, og har blitt kåret til årets advokatfirma i Ukraina i 10 av de siste 12 årene.

Utvalgt erfaring:

Vår nyere erfaring med nordiske klienter omfatter bistand til:

 • Better Energy A/S, en dansk solkraftprodusent, med pantstillelse for finansiering av et byggeprosjekt innenfor fornybar energi og due dilligence av landparseller som byggeplass;
 • Danish Crown A/S, den danske kjøttproduksjonsgiganten, med valutakontroll og andre regulatoriske spørsmål i sin Ukrainske virksomhet;
 • Lantmännen AXA, det svenske landbrukskonsernet, med diverse konkurranserettslige spørsmål;
 • Miber AB med spørsmål angående overdragning av IP-rettigheter og utarbeidelse av nødvendige avtaler dertil;
 • Nordic Power Partners og den Denmarks Grønne Investeringsfond i forbindelse med due diligence og M&A-bistand for ulike prosjekter innenfor fornybar energi i Ukraina;
 • Norsk Solar AS med oppkjøp av solkraftsprosjekter og bistand i byggefasen.
 • Svensk Eksportkreditt og BNP Paribas Fortis med et USD 10,7m eksportlån til Ferrexpo Poltava Mining garantert av den svenske Exportkreditnamnden;
 • Swedbank med en rekke juridiske spørsmål innenfor bank & finans, derunder oppkjøp av en ukrainsk bank, salg av et låneportefølje innenfor varehandel, restrukturering av et lån- og pantportefølje, fullbyrdelse av pantstillelser, og inkassotvister;
 • Yara International ASA med flere undersøkelser av beskyttelsestiltak angående import av mineralgjødsel til Ukraina uten hensyn til opprinnelsesland;
 • en ledende norsk produsent av pelagiske fiskeprodukter i en tvist om gjeldsinnkreving som følge av en internasjonal løsørekjøpsavtale;
 • et norsk IT-selskap vedrørende spørsmål innenfor skatt, arbeidsrett og compliance i Ukraina;
 • en svensk utvikler av digitalundervisningsløsninger med spørsmål vedørende softwareutvikling og overføring av immaterielle rettigheter.
Темна тема
Світла тема
Великі шрифти
Нормальні шрифти