logo-image
What changes in the control over concentrations are expected from the Association Agreement with the EU?
Author: Anastasia Usova, Vyacheslav Turchyn
Source: Yurydychna Gazeta. – 2014. – No.7-8. – 29 July. – p.1,39
Download

You can read the article below in the language of the original.

Яких змін чекати від Угоди про Асоціацію з ЄС у сфері контролю за концентрацією?

27 червня була підписана економічна частина Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (далі – УА), яка передбачає, серед іншого, гармонізацію законодавства про захист економічної конкуренції України зі стандартами ЄС. УА набуде чинності після її ратифікації всіма країнами-членами ЄС, Європарламентом та Україною. Саме з того моменту і почнеться відлік часу для проведення необхідних реформ, зокрема, трьох років для положень щодо контролю за концентраціями та узгодженими діями та п’яти років для створення системи контролю за державною допомогою.

У цій статі ми пропонуємо розглянути пов’язані з УА очікувані зміни у сфері контролю за концентраціями, дискусії з приводу яких ведуться вже не перший рік. І саме УА може стати необхідним спусковим механізмом для їх втілення у життя в рамках наближення українського законодавства до норм ЄС.

Перегляд порядку підрахунку порогових показників

Одним з найбільш актуальних питань контролю за концентраціями в Україні є питання фінансових показників, у разі перевищення яких транзакції потребують отримання попереднього дозволу на концентрацію Антимонопольного комітету України (далі – АМК), та порядку їх обчислення.

Зокрема, в Україні дозвіл на концентрацію вимагається, якщо в останньому фінансовому році, що передував здійсненню концентрації:

сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, у т.ч. за кордоном, перевищує суму в 12 млн євро, і при цьому: сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів, у т.ч. за кордоном, не менш як двох учасників концентрації перевищує суму в 1 млн євро, і сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника концентрації перевищує суму в 1 млн євро.

Під сукупним обсягом реалізації/вартістю активів розуміється сума показників усіх юридичних та фізичних осіб, пов’язаних відносинами контролю із безпосередніми учасниками концентрації, тобто сумарні показники по кожній із груп покупця і об’єкта придбання, включаючи продавця та пов’язаних з ним осіб.

Таким чином, можуть виникати ситуації, коли, наприклад, дозвіл на концентрацію в Україні необхідно отримувати тільки через те, що один з учасників концентрації в попередньому році продав певний товар в Україні на суму більше 1 млн євро, навіть якщо такий продаж здійснений продавцем, який в результаті заявленої транзакції повністю втрачає контроль над об’єктом транзакції.

УА передбачає впровадження іншого підходу – коли враховуються лише показники безпосередніх учасників концентрації, тобто групи покупця та самого об’єкту придбання без врахування обсягів реалізації продавця, який втрачає контроль над об’єктом транзакції після її завершення.

І хоча це прямо і не передбачено в тексті УА, її ратифікація може стати своєрідним каталізатором супутніх реформ, включаючи перегляд вказаних вище фінансових показників. На даний момент до другого читання підготовлено відповідний законопроект №0875, ініційований ще у 2008 р., який передбачає суттєве підвищення порогових показників, а саме вимогу отримання попереднього дозволу на концентрацію, якщо:

сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів усіх учасників концентрації, у т.ч. за кордоном, перевищує суму в 30 млн євро, і при цьому сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів в Україні не менш як у 2 учасників концентрації перевищує суму в 2,5 млн євро; АБО сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника концентрації перевищує суму в 30 млн євро, і при цьому сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів хоча б одного іншого учасника концентрації, у т.ч. за кордоном, перевищує суму в 30 млн. євро.

Втім, така зміна цифр навряд чи ефективно вплине на вирішення проблем, оскільки основні складності для бізнесу становлять тривалі процедури розгляду заяв і непропорційні вимоги щодо обсягу інформації, яку зобов'язані подавати усі заявники, незалежно від специфіки транзакції та потенційних загроз, які вона може становити для конкуренції на відповідному ринку.

Принципи оцінки горизонтальних концентрацій

З огляду на це, важливим пунктом УА є вимога щодо прийняття та оприлюднення положення про принципи оцінки АМК горизонтальних концентрацій, тобто концентрацій, які відбуваються між безпосередніми або потенційними конкурентами. Саме горизонтальні концентрації, які, як правило, призводять до підвищення ринкової влади відповідного(-их) учасника(-ів), є найбільш проблематичними з точки зору загрози обмеження конкуренції.

Аналогійний документ діє в ЄС ще з 2004 р. і містить основні принципи і критерії оцінки Єврокомісією впливу горизонтальних концентрацій на конкуренцію, виходячи з попередньої практики Єврокомісії та рішень Європейського суду. Прийняття такого документу має забезпечити прозорість підходів АМК в оцінці концентрацій та дозволить потенційним заявникам заздалегідь враховувати, які фактори, з точки зору АМК, можуть призводити до суттєвого обмеження конкуренції. Таке своєрідне узагальнення практики особливо важливе з огляду на відсутність публічного реєстру рішень АМК.

Варто відмітити, що УА не обійшла увагою це питання – окремим пунктом передбачено зробити публікацію рішень АМК обов’язковою. Така практика є нормою в роботі як Єврокомісії, так і більшості національних конкурентних відомств по всьому світу, адже є необхідним інструментом для забезпечення правової визначеності для бізнесу, зокрема, в частині визначення товарних та географічних меж відповідних ринків, а також розуміння критеріїв оцінки потенційних антиконкурентних ризиків, пов’язаних із вчиненням концентрацій.

Супутні зміни, які вимагаються

Задля досягнення ефективних змін варто виходити з того, що задача УА не в сліпому копіюванні цифр чи виразів, а в імплементації основних принципів і цілей правової системи ЄС (EU acquis), зокрема, принципу справедливої процедури та ефективного права на захист, як передбачає ст. 254 УА. Тому для відчутного покращення системи контролю за концентрацією важливо не обмежитись «програмою мінімумом», яку містить УА, а забезпечити ефективні процедури розгляду концентрацій, зокрема, можливість проведення попередніх, до подання заяви, консультацій з АМК для визначення відповідних товарних ринків та обсягу інформації, яку слід подати з урахуванням особливостей транзакції та її очікуваного впливу на конкуренцію.

Також важливо запровадити спрощену процедуру розгляду концентрацій для непроблематичних угод за скороченою формою заяви, яка широко використовується в ЄС – це дозволяє зекономити часові та фінансові ресурси як заявників, так і самого конкурентного відомства.

Таким чином, передбачені УА зміни в цілому відповідають актуальним потребам щодо вдосконалення режиму контролю за концентрацією в Україні. Необхідність проведення описаних змін неодноразово підкреслювалась практикуючими спеціалістами та міжнародними експертами з антимонопольного права, тому імплементація положень УА в цій сфері є логічним та очікуваним кроком, який має полегшити життя як українським компаніям, так і міжнародним корпораціям, які звикли діяти за стандартами ЄС.

This site uses cookies to offer you better browsing experience.
READ MORE
Toggle high contrast
Toggle normal contrast
Toggle big fonts
Toggle normal fonts