logo-image
The Supreme Court recognized SMS with a subpoena as improper notification of a case participant
Author: Maryna Korniienko
Source: Yurydychna Gazeta, 08 April 2020

В рамках справи № 704/435/19-ц суд апеляційної інстанції направив учаснику справи (Позивачеві) ухвалу про відкриття апеляційного провадження та апеляційну скаргу на адресу, вказану в апеляційній скарзі. Однак, лист повернувся до суду із відміткою "Повернення, адресат відсутній". Як з'ясувалося, в апеляційній скарзі був неправильно зазначений номер будинку Позивача. Надалі, апеляційний суд направив на номер телефону Позивача, вказаний в апеляційній скарзі, SMS-повідомлення про час та місце судового розгляду.

Постановою апеляційного суду апеляційна скарга була задоволена, рішення суду першої інстанції скасовано. Позивач оскаржив постанову апеляційного суду в касаційному порядку. В касаційній скарзі зазначав, що був позбавлений права на доступ до правосуддя, справедливий та публічний розгляд його справи, оскільки не був ознайомлений із апеляційною скаргою і не зміг подати відзив, як і взяти участь у розгляді справи.

Верховний Суд визнав, що апеляційний суд порушив ряд норм процесуального права, що стало підставою для задоволення касаційної скарги та направлення справи на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

Відповідно до пункту 2 Порядку надсилання учасникам судового процесу текстів судових повісток у вигляді SMS-повідомлень, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 01 червня 2013 року № 73, текст судової повістки може бути надісланий судом учаснику SMS-повідомленням лише після подання ним до суду відповідної заявки. Така заявка оформлюється безпосередньо в суді або шляхом заповнення учасником форми, яка розміщена на офіційному веб-порталі Судової влади України.

Верховний Суд вказав, що розгляд справи за відсутності учасника процесу, щодо якого немає відомостей про вручення судової повістки, є порушенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо права особи на справедливий судовий розгляд, а також порушенням статей 8-12128-130372 ЦПК України, які передбачають, що ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду справи, врегульовують порядок повідомлення учасників справи про дату судового засідання та наслідки неявки в судове засідання.

Верховний Суд застосовував також практику Європейського суду з прав людини, зокрема рішення у справі «Надточій проти України» (заява № 7460/03), в пункті 26 якого зазначено, що принцип рівності сторін – один із складників ширшої концепції справедливого судового розгляду передбачає, що кожна сторона повинна мати розумну можливість представляти свою сторону в умовах, які не ставлять її в суттєво менш сприятливе становище в порівнянні з опонентом.

Подібні правові висновки щодо порядку направлення судових повісток у вигляді SMS-повідомлень викладені в постановах Верховного Суду від 16 січня 2019 року по справі № 205/7595/15-ц, від 27 березня 2019 року по справі № 201/6092/17, від 4 листопада 2019 року по справі № 214/9062/15-ц.

Постанова від 18 березня 2020 року по справі № 704/435/19-ц за посиланням.

This site uses cookies to offer you better browsing experience.
READ MORE
Toggle high contrast
Toggle normal contrast
Toggle big fonts
Toggle normal fonts