logo-image
How to get extra days off for employees who have children?
Author: Iryna Shaposhnikova
Source: thepoint.rabota.ua, 19 May 2021

«Хто має право на додаткову відпустку «на дітей» і якої тривалості?», «Чи може працівник, який має дітей, піти у додаткову відпустку на новому місці роботи?», «Чи залежить тривалість додаткової відпустки для працівників, які мають дітей, від відпрацьованого часу?» – відповіді на запитання читачки у новому випуску рубрики.

Законодавство передбачає можливість співробітникам, які мають дітей, піти у додаткову відпустку, яка є особливою, оскільки надається окремим категоріям співробітників понад усі інші види відпусток.

Додаткова відпустка «на дітей» не має строків давності, може компенсуватися при звільненні та надається незалежно від відпрацьованого працівником часу у роботодавця.

Про те, кому та скільки днів відпустки надається, чи можна скористатись нею двічі на рік, йтиметься у матеріалі.

Хто може розраховувати на додаткову відпустку «на дітей»?

У ст. 19 Закону зазначені громадяни, які можуть піти у таку відпустку. Батько/мати: який/яка має 2-х/більше дітей до 15-річного віку; дитину з інвалідністю; громадянина з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи; усиновителі; одинокі матір/батько дитини/особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи; громадяни, які опікуються дитиною/особою з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи; прийомні батьки (один з батьків).

Скільки триває додаткова відпустка «на дітей»?

Якщо підпадаєте під будь-який пункт, сміливо можете йти у додаткову відпустку – тривалість якої 10 к. д. Така відпустка не ділиться на частини та повинна бути використана за один раз. Однак, якщо відповідаєте одразу декільком підставам, то тривалість відпустки збільшується до 17 к. д., які все ж можна поділити. Як зазначає Міністерство соціальної політики України, спочатку працівник може використати 10 днів, а інші 7 днів – згодом.

В разі надання такої відпустки не враховуються неробочі, святкові дні, а також те, що відпустка надається понад основну щорічну відпустку, тобто використовується додатково.

У разі захворювання співробітника під час додаткової відпустки є можливість її продовжити на ту кількість днів, на скільки припала його тимчасова непрацездатність.

Чи має така відпустка строк давності?

Непоодинокими є випадки, коли працівник не використовує додаткову відпустку «на дітей» протягом року чи декількох, внаслідок чого дні невикористаної відпустки накопичуються у значній кількості. Втім, постає питання, чи згорають дні додаткової відпустки «на дітей» за ті роки, що уже закінчились?

Щодо цього законодавством не передбачено жодних строків давності, а тому усі дні невикористаної додаткової відпустки «на дітей» за попередні роки можуть бути взяті співробітником та безперешкодно використані.

Чи повинен компенсувати роботодавець невикористані дні відпустки «на дітей» співробітникам у разі звільнення?

Відповідь на це питання є однозначною – ні, адже грошова компенсація повинна виплачуватися за усі дні невикористаної відпустки, зокрема, додаткової відпустки «на дітей». Такий обов’язок роботодавця закріплено у статті 24 Закону.

Чи може співробітник, який має дітей, піти у додаткову відпустку у нового роботодавця (якщо у попереднього працедавця він таку відпустку використав)?

Законодавство не передбачає можливості для працівника використати додаткову відпустку двічі на календарний рік, хоч і у різних роботодавців. Це пояснюється тим, що при звільненні працівник отримує грошову компенсацію за невикористані дні додаткової відпустки. Неотримання ж такої компенсації свідчить про те, що працівник скористався повною тривалістю додаткової відпустки. Тому роботодавець на новому місці автоматично презюмує, що працівник уже використав відпустку за відповідний рік на попередньому місці роботи або йому виплатили відповідну компенсацію. З цих причин використання додаткової відпустки двічі у різних роботодавців не допускається.

Однак це стосується лише тих випадків, коли звільнення з попередньої роботи та працевлаштування на нову відбувається протягом одного і того ж календарного року. Так, якщо співробітник звільняється у 2020 році, а працевлаштовується до нового працедавця у 2021 році, то вимога надати додаткову відпустку «на дітей» за новим місцем роботи є цілком законною.

Залежність тривалості відпустки «на дітей» від відпрацьованого часу

Потрібно розрізняти щорічну відпустку та додаткову відпустку «на дітей». Якщо перша надається, як правило, після відпрацювання 6 місяців роботи, то відпустка «на дітей» використовується по-особливому. Так, співробітник може використати таку відпустку незалежно від кількості відпрацьованого у роботодавця часу. Наприклад, працевлаштувавшись у грудні 2021 року, ви матимете можливість використати додаткову відпустку «на дітей» за 2021 рік до його закінчення. Або, як було описано вище, така відпустка може бути використана у будь-який інший рік роботи працівника.

This site uses cookies to offer you better browsing experience.
READ MORE
Toggle high contrast
Toggle normal contrast
Toggle big fonts
Toggle normal fonts