logo-image
Barter or direct delivery?
Author: Oleksiy Kolchanov
Source: Agroprofi. - 2011. - №33. - p.3
Download

You can read the article below in the language of the original.

Бартер чи зустрічна поставка?

Консультує Олексій КОЛЧАНОВ, юрист юридичної фірми «Астерс»:

Між нашим та підприємством-партнером укладено договір про надання товарів, за яким наш контрагент зобов'язаний виплатити певну суму коштів. Однак на день розрахунку партнер повідомив, що в наявності у нього лише 60% необхідної суми, і запропонував розрахуватися продукцією власного сільгоспвиробництва, з чим ми й погодилися. Яким чином документально оформити цю процедуру?

У ПРАКТИЧНОМУ плані найбільш поширеними варіантами вирішення подібної ситуації є оформлення або бартерної операції, або зустрічної поставки. Для першого способу характерним є те, що в укладений підприємствами «договір про надання товарів» буде необхідно внести відповідні зміни, які повинні передбачати можливість здійснення товарообмінної операції (бартеру). Хоча договір міни (бартеру) відповідно до Цивільного кодексу України (ст.715

ЦК України) є окремим видом договору, цивільне законодавство допускає (ст.628 ЦК України) укладання сторонами змішаних договорів, які мають елементи різних договорів. В нашому випадку це договір купівлі-продажу (поставки) та міни. В контексті податкового законодавства бартерна (товарообмінна) операція – це господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в межах одного договору (пп.

14.1.10. Податкового кодексу України). Отже, змінений договір дасть змогу підприємствам здійснити розрахунки, про які вони домовилися.

Другий спосіб передбачає, що зобов'язання сторін може бути виконано (припинено) шляхом заліку зустрічних однорідних вимог. Для цього відповідно до ст. 601 ЦК України необхідно, аби виконувалося декілька умов: вимоги мають бути однорідними та строк виконання зобов'язань таким, що настав. З практичної точки зору це означає, що «розрахунок власною продукцією» сторони можуть оформити звичайним договором поставки. Таким чином, будуть існувати два зустрічні договори поставки, за яким у сторін будуть зустрічні невиконані грошові зобов'язання, які є однорідними, і за якими, відповідно, сторони можуть провести взаємний залік.

Окремо сторонам слід приділити увагу податковим обмеженням та наслідкам таких операцій. Так, зокрема, чинне податкове законодавство обмежує право суб'єктів підприємницької діяльності –юридичних осіб, які перейшли на спрощену систему оподаткування за єдиним податком, застосовувати інший спосіб, окрім розрахунків за відвантажену продукцію, крім готівкового та безготівкового розрахунків коштами. Також з метою визначення податку на прибуток доходи й витрати від проведення товарообмінних (бартерних) операцій визначаються відповідно до договірної ціни такої операції, але не нижче (вище) звичайних цін (п. 153.10 ПК України), а в разі поставки товарів/послуг у межах бартерних операцій база оподаткування ПДВ визначається виходячи з фактичної ціни операції, але не нижче звичайних цін (п. 189.1 ПК України).
This site uses cookies to offer you better browsing experience.
READ MORE
Toggle high contrast
Toggle normal contrast
Toggle big fonts
Toggle normal fonts