logo-image

Välkommen till Asters' Nordisk Desk!

Våra jurister är redo att hjälpa ditt företag med dess etablering eller verksamhet i Ukraina. Vi erbjuder hjälp på skandinavisk språk, anpassat till din affärskultur och med förståelse och kunskap om det rättsliga systemet i de nordiska länderna. Vår roll är att skaffa oss expertis från Asters branschledande advokater över praxisområden och att anpassa våra tjänster till nordisk affärspraxis.

Den ukrainska marknaden har haft en betydande tillströmning av internationell handel och investeringar de senaste åren, särskilt från Västeuropa, och Asters har varit i framkant när det gäller att vägleda utländska aktörer till den ukrainska ekonomin, vilket återspeglas i vår nästan uteslutande internationella klientportfölj. Vi har en utåtriktad och framåtblickande företagskultur och är stolta över att vara det ukrainska advokatbyrån med den tydligaste internationella räckvidden, med kontor i EU, Storbritannien och USA, och en rad advokater utbildade eller kvalificerade i västländer.

Vi tror på förtroende för affärsrelationer. I vårt klientarbete och i det ukrainska samhället kring oss står vi för en modern och öppen ekonomi baserad på rättsstatsprincipen och fri från korruption. Vi sträcker oss varje dag för att säkerställa att våra kunder har en närvaro i Ukraina som är sömlöst integrerad med deras andra affärer internationellt. Eftersom vi inte bara delar ett språk, utan också gemensamma värderingar.

Asters är det största advokatbyrån i Ukraina med över 150 advokater. Vi är konsekvent erkända som marknadsledande inom alla praxisområden inom Chambers, Legal500 och andra rankningar, och Asters har utsetts till Årets advokatbyrå i Ukraina under 10 av de senaste 12 åren.

Vald erfarenhet:

Vår senaste erfarenhet med nordiska klienter inkluderar stöd till:

 • Better Energy A/S, en dansk solkraftproducent, med pant för finansiering av ett byggprojekt inom förnybar energi och due diligence av tomter som byggarbetsplats;
 • Danish Crown A/S, den danska köttproduktionsjätten, med valutakontroll och andra regleringsfrågor i sin ukrainska verksamhet;
 • Lantmännen AXA, den svenska jordbrukskoncernen, med olika konkurrensrättsliga frågor;
 • Miber AB med frågor angående överföring av IP-rättigheter och upprättande av nödvändiga avtal för detta;
 • Nordic Power Partners och Danmarks gröna investeringsfonden i samband med due diligence och M&A-stöd för olika projekt inom förnybar energi i Ukraina;
 • Norsk Solar AS med förvärv av solenergiprojekt och hjälp i byggfasen.
 • Svensk exportkredit och BNP Paribas Fortis med ett exportlån på 10,7 miljoner USD till Ferrexpo Poltava Mining garanterat av Exportkreditnämnden;
 • Swedbank med ett antal juridiska frågor inom bank & finans, inklusive förvärv av en ukrainsk bank, försäljning av en låneportfölj i detaljhandeln, omstrukturering av en lån- och hypotekportfölj, genomförande av inteckningar och inkassotvister;
 • Yara International ASA med flera utredningar om skyddsåtgärder avseende import av mineralgödselmedel till Ukraina utan hänsyn till ursprungsland;
 • en ledande norsk producent av pelagiska fiskprodukter i en tvist om inkasso till följd av ett internationellt avtal om köp av lös egendom;
 • ett norskt IT-företag om frågor inom skatt, arbetsrätt och efterlevnad i Ukraina;
 • en svensk utvecklare av digitala utbildningslösningar med frågor om mjukvaruutveckling och överföring av immateriella rättigheter.
Expertis:

Vi har expertis inom följande rättsområden:

 • Bank och finans
 • Kapitalmarknader
 • Tävlingslag
 • Compliance och antikorruption
 • Corporate och M&A
 • Datasäkerhet
 • Arbetsrätt och invandring
 • Energi, naturresurser och byggrätt
 • Familjerätt
 • Immaterialrätt
 • Internationellt skiljeförfarande och gränsöverskridande förfaranden
 • Internationell handel
 • Tvistlösning
 • Privata klienter
 • Fastighet
 • Omstrukturering och insolvens
 • Skatt
 • Ekokrim och straffrätt
 • Alternativ tvistlösning
 • Tull
 • Miljörätt
 • Projektfinansiering och OPS
 • Statsstödsrätt
 • Teknik och TMT
This site uses cookies to offer you better browsing experience.
READ MORE
Toggle high contrast
Toggle normal contrast
Toggle big fonts
Toggle normal fonts