13 лютого 2014 року
Інформаційний бюлетень

Заборона Національного банку України на придбання валюти
для дострокового погашення кредитів

Згідно з Постановою №49 Національного банку України від 6 лютого 2014 року (надалі – "Постанова про фінансову кризу"), яка набула чинності 7 лютого 2014 року, резидентам України не дозволяється придбання іноземної валюти для цілей дострокового виконання їх зобов'язань за кредитними договорами з іноземними кредиторами (надалі – "Заборона на придбання валюти"). Хоча в Постанові про фінансову кризу прямо не зазначено, проте видається, що Заборона на придбання валюти має застосовуватись до кредитних договорів, укладених як до, так і після набуття чинності Постанови про фінансову кризу. Постанова про фінансову кризу залишатиметься чинною до прийняття окремого рішення Національним банком України. Враховуючи, що Постанова про фінансову кризу набула чинності 7 лютого 2014 року, не було видано жодних роз'яснень щодо застосування Заборони на придбання валюти, а саме, чи застосовується Заборона на придбання валюти до добровільного погашення, чи вона також застосовується у випадку вимоги про дострокове погашення кредиту. Крім того, не ясним залишається питання, чи застосовується Заборона на придбання валюти до платежів, які має здійснювати виконавча служба на підставі рішення суду стосовно вимог кредитора за кредитним договором. Таким чином, видається доцільним звернутися до Національного банку України за відповідним роз'ясненням.

Слід відзначити, що Постанова про фінансову кризу не забороняє боржникам здійснювати дострокове погашення із власних коштів в іноземній валюті.

Історично, дострокове погашення в цілому було заборонено Законом України "Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи" від 23 червня 2009 року. Проте, пізніше він був змінений таким чином, що заборона дострокового погашення була скасована взагалі.


Для отримання додаткової інформації просимо звертатися
до партнера Ірини Поканай та юриста Юлії Сполітак.

© Астерс 2014
Веб-сайт  |  Контакти