Новини та події | Asters

"У послужному списку команди –
юридичний супровід найзначніших транзакцій"
PLC Which Lawyer?

Новини та події

13 березня 2013

Представники Астерс взяли участь у роботі круглого столу з питань антимонопольного законодавства АПУ


11 березня 2013 року партнер Астерс Ігор Свечкар і радник Олександр Вознюк взяли участь в роботі Круглого столу "Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції: практичні проблеми та шляхи вирішення", організованого Асоціацією правників України.

Ігор Свечкар, який є головою Комітету з конкуренційного права Асоціації правників України, виступаючи від імені цього Комітету відзначив актуальність тематики Круглого столу в світлі питань подальшого удосконалення українського конкуренційного законодавства, його гармонізації із відповідним правом ЄС, підвищення ефективності правового регулювання у сфері захисту економічної конкуренції та запросив учасників долучитися до розгляду цих питань в рамках Комітету з конкуренційного права АПУ.

Пан Вознюк виступив перед учасниками Круглого столу з питань, що розкривають концептуальні засади побудови конкуренційного права і процесу, особливості процесуального статусу осіб, що є учасниками процесу, інші актуальні питання, що потребують якнайшвидшого законодавчого врегулювання.

Зокрема, пан Олександр звернув увагу на важливі відмінності у правовій природі окремих відносин, що регулюються Законами України "Про захист економічної конкуренції" та "Про захист від недобросовісної конкуренції". Наприклад, в Законі України "Про захист економічної конкуренції" закладений пріоритет забезпечення захисту публічного інтересу, який відповідає завданню Антимонопольного комітету України захищати ефективну економічну конкуренцію як засіб забезпечення добробуту суспільства. Так само на захист публічного інтересу спрямована встановлена Законом України "Про захист від недобросовісної конкуренції" заборона поширювати інформацію, що вводить в оману.  В той же час, частина матеріальних норм обох законів призначена для захисту прав конкретних осіб, які вправі звернутись до Антимонопольного комітету, якщо вважають, що їх права порушені. Зазначені обставини є істотними при визначенні підходів до правового регулювання таких питань, як підстави для порушення справи, процесуальний статус заявника, а також для правильного розуміння сутності функцій, що виконує Антимонопольний комітет при застосуванні цих Законів і меж його компетенції.

Також пан Вознюк зупинився на питаннях підвищення чіткості у регулюванні процесуальних дій органів Антимонопольного комітету, необхідності законодавчого їх регулювання, закріпленні на законодавчому рівні процесуальних гарантій і створенні ефективних механізмів захисту прав осіб, що беруть участь у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України. Відзначаючи в цьому контексті актуальність проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції" щодо забезпечення доказів у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України", поданого АМКУ у лютому цього року до Кабінету Міністрів України для внесення в Парламент, Олександр Вознюк відмітив, що законопроект не надає додаткових повноважень Антимонопольному комітетові, а, скоріше, дозволяє конкретизувати підстави та порядок здійснення вже існуючих. Сама ж закладена в законопроекті ідея підвищення прозорості, процесуальних гарантій і захисту прав суб'єктів господарювання, ідея врегулювання більшості процесуальних дій органів Антимонопольного комітету на рівні закону (на відміну від того, що передбачені законопроектом повноваження АМКУ вже понад десять років регулюються підзаконними актами самого Антимонопольного комітету) повинна бути підтримана, а над певними спірними положеннями, що завжди є в законопроектах, потрібно продовжити роботу вже у Комітетах Верховної Ради України, для чого необхідно випрацювати відповідні узгоджені пропозиції в рамках Комітету з конкуренційного права АПУ.Архів новин

Пошук за

Практики:
Індустрії:
Пошук

Архів новин

 

Підписатися на новини