| Asters
“Признание работы команды во всех видах банковских услуг является бесспорным”
Chambers Europe

29.04.2009

Спеціальний партнер:

Інформаційні партнери:
КОНКУРСНІ ЗАВДАННЯ
на здобуття іменних стипендій
Адвокатського об'єднання "Юридична фірма "Астерс"
для студентів юридичних спеціальностей
вищих навчальних закладів м. Києва та Київської області


Завдання 1.

В якій мірі ухвалені 15 грудня 2005 р. поправки до Закону України "Про інвестиційну діяльність" щодо обмеження юридичних механізмів залучення коштів фізичних і юридичних осіб для інвестування будівництва житла досягли своєї регуляторної мети?

Завдання 2.

Одеський регіональний банк (Банк) планує розширити географію своєї діяльності, але через недостатній розмір регулятивного капіталу не може відкривати філії та відділення в інших, крім Одеської, областях України. В той же час не існує заборони щодо залучення Банком позичальників з інших областей України, причому обсягу наявного регуляторного капіталу Банку достатньо для залучення принаймні 10-15 тисяч нових дрібних і середніх клієнтів. Кредитна спілка "К" (Кредитна спілка) має розгалужену мережу відділень у сусідніх з Одеською областях, а також потужну клієнтську базу. Голова правління Кредитної спілки бажає передати Банку клієнтську базу Кредитної спілки в обмін на винагороду. Сторони домовились щодо комерційних параметрів їхньої угоди, а вирішення юридичних формальностей передали на розгляд юристам.

З урахуванням юридичної природи кредитних спілок надайте Банку і голові правління Кредитної спілки консультацію щодо юридичної можливості втілення у життя їхньої домовленості, а також (якщо це в принципі можливо) запропонуйте форму відповідної угоди. Якщо ви вважаєте, що реалізація домовленості не є вільною від юридичних ризиків, прокоментуйте ці ризики та їхній можливий вплив на дійсність угоди і на відповідальність сторін.

При вирішенні питання зверніть увагу на те, що усі члени Кредитної спілки при вступі до неї видали голові правління Кредитної спілки довіреність на вирішення усіх питань, що виникають під час діяльності Кредитної спілки, у тому числі з правом голосу на загальних зборах, правом відчуження майна Кредитної спілки і правом відступлення прав і обов'язків за договорами, укладеними Кредитною спілкою.

Истории успеха

Марцин Вержбицки, стажер
Марцин Вержбицки, стажер

Какие впечатления произвела на Вас стажировка?

Все истории