“The team’s prominence in all types of banking mandates is unquestionable.”
Chambers Europe

19.04.2010

КОНКУРСНІ ЗАВДАННЯ
на здобуття іменних стипендій
Адвокатського об'єднання "Юридична фірма "Астерс"
для студентів юридичних спеціальностей
вищих навчальних закладів


Корпоративне управління

1. Критично проаналізуйте твердження:

"В сучасних умовах ведення бізнесу в Україні суди обґрунтовано вимагають від контрагента компанії більш ретельної, ніж передбачено законом, перевірки повноважень виконавчого органу компанії, з якою контрагент укладає договір. Українське корпоративне право спрямоване на захист інтересів контрагентів і тому дозволяє їм покладатися лише на офіційно оприлюднену інформацію про обмеження повноважень виконавчого органу компанії. Тим не менш суди цілком виправдано ухиляються від застосування цього положення закону, надаючи більшого захисту компанії (а не її контрагенту), якщо виконавчий орган компанії свідомо перевищує надані йому статутом компанії повноваження".

Корпоративні фінанси

2. Чи погоджуєтесь ви з наступним твердженням:

"Корпоративне законодавство України вимагає від товариств підтримувати на певному рівні розмір їх акціонерного капіталу (так званий balance sheet test). Однак якщо для цілей визначення акціонерного капіталу не враховувати суми емісійного доходу, така вимога фактично позбавляється сенсу".

Employee Stories

Roman Kostenko, Partner
Roman Kostenko, Partner

What advice can you give to those fresh from college lawyers who would like to pursue a legal career?

All Stories