“The team’s prominence in all types of banking mandates is unquestionable.”
Chambers Europe

II Scholarship Contest 2008

23.05.2008

Спеціальний партнер:

Інформаційний партнер:

Інформаційну підтримку також надають:

   

КОНКУРСНІ ЗАВДАННЯ
на здобуття іменних стипендій
Адвокатського об'єднання "Юридична фірма "Астерс"
для студентів юридичних спеціальностей
вищих навчальних закладів м. Києва та Київської області


  1. Цінні папери. Валютне регулювання

Три корпорації, які є юридичними особами за законодавством Великобританії, (далі – Продавці), володіють акціями українського емітента, великого гірничо-збагачувального комбінату (далі – Акції). Чотири компанії, які є юридичними особами за законодавством США та Кіпру (далі – Покупці), бажають спільно придбати Акції у Продавців і 20 квітня 2008 р. направили Продавцям проект договору купівлі-продажу Акцій, який регулюється англійським правом, і спори за яким розглядатимуться іноземним арбітражем. Проектом договору передбачається, що купівельна ціна за Акції у розмірі 27 мільйонів доларів США сплачуватиметься з рахунків Покупців у Сіті Банку, м. Нью-Йорк, на рахунки Продавців у тому ж банку в Нью-Йорку.

Англійський радник Продавців звернувся до вас з такими питаннями:

Чи є в українському праві обов'язкові вимоги до договорів купівлі-продажу акцій українських емітентів, зокрема, щодо:

  1. дієздатності нерезидентів безпосередньо купувати і продавати акції українських емітентів;
  2. права нерезидентів вільно обирати спосіб розрахунків за акції українських емітентів?

Якщо такі вимоги є, то чи зобов'язані нерезиденти їх дотримуватися з огляду на застосування до договору купівлі-продажу англійського права? Які можуть бути наслідки недотримання нерезидентами кожної з цих вимог? Чи є правомірним вибір іноземного права з огляду на те, що предметом договору є акції українського емітенту?

  1. Комерційна оренда і оподаткування

Іноземний банк JCDV plc., який діє в Україні через своє акредитоване Національним Банком України постійне представництво (Представництво), отримав від компанії «Подільські Вали», що є резидентом України, проект договору оренди приміщень (Проект). Відповідно до Проекту JCDV plc. (Орендар) орендуватиме у «Подільських Валів» (Орендодавець) офісні приміщення спершу для розміщення Представництва, а згодом – для розташування головного офісу і відділення дочірнього банку JCDV в Україні після його реєстрації Національним Банком України (Дочірній Банк). Відповідно до Проекту, для забезпечення виконання обов'язків Орендаря за договором Представництво сплатить Орендодавцю забезпечувальну суму у розмірі 10 мільйонів гривень, у тому числі податок на додану вартість (що дорівнює двом місячним орендним платежам). Відповідно до умов Проекту, Забезпечувальна сума повністю повертається Орендарю протягом трьох місяців після закінчення строку оренди, якщо впродовж дії договору не виникне підстав для компенсації збитків Орендодавця, спричинених порушенням Орендарем умов договору. У разі виникнення таких підстав, збитки відшкодовуються за рахунок забезпечувальної суми.

За пропозицією Орендаря до Проекту було включене положення про укладання сторонами у майбутньому додаткової угоди про заміну осіб у зобов'язанні, зокрема заміну JCDV plc. на іншого Орендаря, зокрема на Дочірній Банк, щойно Дочірній Банк набуде дієздатності в Україні. При цьому постало питання повернення або неповернення Представництву забезпечувальної суми. Один варіант дій передбачав, що забезпечувальна сума буде повернена Представництву і в той же день знову сплачена Орендодавцю Дочірнім Банком. Інший варіант передбачав, що забезпечувальна сума не повертатиметься і буде враховуватися Орендодавцем як така, що отримана від Дочірнього Банку і саме йому і буде повернена після закінчення терміну оренди.

Сторони не віддавали переваги будь-якому з варіантів, але вважали за потрібне обрати той з них, який є найвигіднішим для них з точки зору податкових наслідків (зокрема, щодо ПДВ та податку на прибуток).

Питання:

  1. Чи правильно визначили сторони у Проекті, що забезпечувальна сума обкладається ПДВ?
  2. Надайте пораду Орендодавцю щодо обрання кращого, з точку зору оподаткування, варіанту. Зокрема, за першим варіантом, Орендодавець отримує забезпечувальну суму один раз від Представництва і повертає її Дочірньому Банку. За другим варіантом, Орендодавець отримує забезпечувальну суму від Представництва, потім повертає її Представництву і знову отримує від Дочірнього Банку, якому ж і повертає її після закінчення строку оренди.

При вирішенні питань зверніть увагу на податковий статус сторін, зокрема:

  • Податковий статус Орендодавця: платник податку на прибуток і ПДВ на загальних підставах.
  • Податковий статус Представництва: не зареєстроване платником ПДВ, його діяльність має «підготовчий і допоміжний» характер в термінах відповідної угоди про уникнення подвійного оподаткування. JCDV plc. зареєстрований в одній з європейських країн, з якою Україна має угоду про уникнення подвійного оподаткування.

Employee Stories

Roman Kostenko, Partner
Roman Kostenko, Partner

What advice can you give to those fresh from college lawyers who would like to pursue a legal career?

All Stories